Zwrot produktów

W jaki sposób odbywa się zwrot produktów?

Formularz zwrotu do pobrania [PDF]

Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
  • W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do  Goochie.pl, na adres  GOOCHIE POLSKA Łukasz Godlewski ul. Wichrowe Wzgórze 7 80-299, Nowy Świat, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
  • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Goochie.pl wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.
  • Formularz zwrotu dostępny jest w odnośniku FORMULARZ ZWROTU.